Vizitka je dokument, ki ga izročimo iz rok, ko se srečamo s stranko na sestankih, konferencah, sejmih... Vizitka nosi osnovne podatke o podjetju in posamezniku, zato mora biti čitljiva.

Oblikovana je lahko na več načinov v skladu s celostno podobo podjetja. Pri oblikovanju vizitke upoštevamo zakonitosti tiska in različnih metod obdelave nosilca.

Vizitka mora biti dovolj majhna, po standardni velikosti, z uporabo različnih načinov tiska, slepega tiska izseko- vanja plastifikacij pa lahko naša vizitka izstopa od ostalih.