Brošure, prospekti, katalogi in zloženke so promocijsko in informa- tivno gradivo podjetja, zato morajo biti privlačne in inovativne.

Današnje tekmovalno tržišče je preplavljeno z mnogovrstnim reklamnim gradivom, kjer so produkti in cene pogosto enako- vredne. Dobro oblikovan katalog, zloženka ali embalaža bo prepričala stranko o kvaliteti našega produkta ali naši dejavnosti. Poleg dobrega dizajna je pomembno, da uporabimo kvaliteten papir, fotografije morajo biti v visoki resoluciji in da je reklamno in gradivo profesionalno potiskano.