Gibanje v letu, različni položaji in pot so vidne stvari, ki se zarisujejo v prostoru. To so sledi preteklosti. Sedanjost je stara. Pozimi iščem tista mesta, kjer ločje gleda iz zamrznjenega jezera. Tu je led najtanjši, ko to ločje odpulim se pokaže luknja.
Poleti slikam življenje,
barve in majhne pike
barvite narave.