Reklamni in označevalni napisi označujejo lokacijo in hkrati promovirajo dejavnost podjetja.

Pri oblikovanju oglasnih in reklamnih sporočil v zunanjih prostorih je potrebno glede na lokacijo, kjer bo postavljen pano upoštevati primerno velikost in obliko panoja.

Označevalne table zunaj morajo biti zadosti vidne in čitljive in v skladu s celostno podobo podjetja ali blagovne znamke.

V svoje 15 letne izkušnje na področju oblikovanja in izvedbe reklamnih napisov uvrščam vse vrste označevalnih in reklamnih panojev, grafično opremo trgovskih centrov in bencinskih črpalk, različne izreze nalepk, banerje, svetlobne table in grafično opremo vozil.