Ilustracija spada med likovne medije, ki se razlikuje od konvencionalne slike po tem, da ne prikazuje lastne ideje, temveč je sama po sebi upodobitev že postavljene ideje. Zgodba postane naracija, ki je skupek besednega in vizualnega.

Ilustracije so nastale ob ustano- vitvi projekta MOSA. Narisane so na temo povezovanja, informiranja, motivacije, družbene skladnosti, razkrivanja in opozarjanja. Risbe ilustrirajo čustva, veselja, žalosti in hrepenenjena. Risbe so manjših formatov v črno beli tehniki, tuš na papirju.

MOSA (Mobilizacija skupnosti za odgovornejši odnos do alkohola) je organizacija, ki informira ter spodbuja k povezovanju in sodelovanju različne akterje, ki so neposredno ali posredno vpeti v oblikovanje programov za reševanje alkoholne problematike.

  • Pijanček