Umetniška grafika je po izrazu enakovredna slikarstvu ali kiparstvu.

V tehnikah globokega tiska kamor spadajo jedkanica, akvatinta in suha igla naključja ne prevzamejo vodilne vloge.

Umetniško grafiko zaznamuje visoka stopnja ročne obdelave, natančnost in discipliniranost dela. Grafiko v tehnikah globokega tiska, jedkanice, akvatinte in suhe igle so izumili v 16. stoletju zaradi potrebe po hitrejši distribuciji informacij. Tehnike so z izumom litografije počasi tonile v pozabo, dokler jih ni na začetku 20. stoletja odkril Picasso, ki so mu sledili ostali modernisti. Tradicionalna grafika je prav zaradi svoje procesualnosti dela zanimiva tudi v sodobnem stehniziranem svetu. V sodobni umetnosti 21. stoletja je potrebno ločiti termina umetniške grafike, ki se nanaša na tradicionalne tehnike grafike od konceptualne rabe reprodukcije v sodobnih umetniških praksah. Lesorez spada med tehnike visokega tiska. Tehniko so izumili že v 7. in 8. stoletju na Kitajskem, v Evropi se je začela pojavljati šele v 14. stoletju.